آدرس ما : شیراز، سی متری سینما سعدی، کوچه 13، ساختمان آذین، طبقه دوم، واحد4 شماره تماس :07132300589 ، 07132358665 و 09173740155 تماس از طریق واتس اپ و تلگرام : 09398805696

اختراعات، تاییدیه ها و تقدیرنامه ها

تقدیر نامه سازمان مهندسی آب کشور 1395

تقدیر نامه سازمان مهندسی آب کشور 1395
تاییدیه عملکرد سیستمهای پلاسمای سرد محیطی1

تاییدیه عملکرد سیستمهای پلاسمای سرد محیطی1
تاییدیه عملکرد سیستمهای پلاسمای سرد محیطی2

تاییدیه عملکرد سیستمهای پلاسمای سرد محیطی2
ثبت اختراع حذف فلزات سنگین بوسیله سیستمهای پلاسمای سرد محیطی

ثبت اختراع حذف بار میکروبی بوسیله سیستمهای پلاسمای سرد محیطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت اختراع حذف فلزات سنگین بوسیله سیستمهای پلاسمای سرد محیطی

ثبت اختراع حذف فلزات سنگین بوسیله سیستمهای پلاسمای سرد محیطی
ثبت اختراع دستگاه استریلایزر پلاسمای سرد محیطی

ثبت اختراع دستگاه استریلایزر پلاسمای سرد محیطی

 

تقدیر نامه بنیاد نخبگان استان هرمزگان-اسفند 1396

تقدیر نامه بنیاد نخبگان استان هرمزگان-اسفند 1396

 

تقدیر نامه بنیاد نخبگان استان هرمزگان-اسفند 1396

تقدیر نامه بنیاد نخبگان استان هرمزگان-اسفند 1396

 

آگهی ثبت اختراع اسگیمر پلاسمای سرد محیطی

آگهی ثبت اختراع اسگیمر پلاسمای سرد محیطی
گواهی اختراع سطح سه نخبگان
گواهی اختراع سطح سه نخبگان
گواهی نامه ثبت اختراع اسکیمر پلاسمای سرد محیطی