آدرس ما : شیراز، سی متری سینما سعدی، کوچه 13، ساختمان آذین، طبقه دوم، واحد4 شماره تماس :07132300589 ، 07132358665 و 09173740155 تماس از طریق واتس اپ و تلگرام : 09398805696

صفحه اصلی

دستگاه 300 متر مکعبی مصرف کشاورزی منطقه کنگان
دستگاه 300 متر مکعبی مصرف کشاورزی منطقه کنگان
دستگاه 25 متر مکعبی تامین آب RO از آب نرم جهت بیمارستان سوانح سوختگی صدرا شیراز
دستگاه 25 متر مکعبی تامین آب RO بیمارستان سوانح سوختگی صدرا شیراز
دستگاه 100 مترمکعب هدیه ای از یک خیر به بیمارستان پیوند اعضاء بیمارستان شیراز
دستگاه 100 مترمکعب هدیه ای از یک خیر به بیمارستان پیوند اعضاء بیمارستان شیراز
دستگاه 50 متر مکعبی مرغداری تولید تخم مرغ منطقه کوهنجان
دستگاه 50 متر مکعبی مرغداری تولید تخم مرغ منطقه کوهنجان
دستگاه 15 متر مکعبی کارخانه تولید لوله پلی اتیلن شهرک صنعتی انجیره مرودشت
دستگاه 15 متر مکعبی کارخانه تولید لوله پلی اتیلن شهرک صنعتی انجیره مرودشت
سیستمهای تصفیه ارگانیک یو وی
سیستمهای تصفیه ارگانیک یو وی